Over Espria

Zorgconcern Espria verleent zorg aan kwetsbare mensen. De verschillende zorgorganisaties in de Espria groep bieden verpleging, verzorging, thuiszorg, geestelijke gezondheidszorg, jeugdgezondheidszorg, zorg aan mensen met een verstandelijke beperking en zorg op afstand middels technologie.

Wat onze 17.000 collega’s bindt, is het hart voor onze cliënten voor wie het dagelijks leven niet altijd vanzelfsprekend vloeiend verloopt. Het is ons doel om ook kwetsbare mensen zo lang mogelijk zelfstandig en in een zelfgekozen omgeving te laten functioneren. Hierbij is het welbevinden van onze cliënten en patiënten het uitgangspunt. Deze positieve impact voor cliënten en hun families willen we op een duurzame manier bereiken.

Espria biedt meerwaarde voor de aangesloten regionale zorgorganisaties door samen te werken aan zorgkwaliteit, goed werkgeverschap, innovaties, en centraal geregelde kosten-efficiënte financiële administratie, personeels- en salarisadministratie, inkoop, automatisering en informatievoorziening.   

De aangesloten zorgaanbieders werken elk in een eigen regio in Noordoost-, Midden- en/of Noordwest-Nederland. Een aantal van de zorgorganisaties werkt samen met de onafhankelijke Espria Ledenvereniging. Leden kunnen (met korting) gebruik maken van allerlei diensten op het gebied van service, ondersteuning en comfort. Lees hier meer over de Espria Ledenvereniging.