Aanleveren factuur

Factuurwijzer
In onze Factuurwijzer vindt u informatie over de eisen die wij aan facturen stellen. Ook vindt u daar de gegevens van de groepsmaatschappijen die vermeld moeten worden op de facturen. 

Ontbrekende informatie
Facturen waarop informatie ontbreekt, kunnen niet in behandeling genomen worden en worden geretourneerd. Zodra wij uw nieuwe factuur met de gevraagde gegevens ontvangen, wordt deze alsnog in behandeling genomen. Volgens wet- en regelgeving ontstaat bij een nieuwe factuur een nieuwe factuurdatum en wordt de standaard betaaltermijn bepaald op 30 dagen na deze nieuwe factuurdatum.