Drentse Kenniswerkplaats ‘Onbegrepen Gedrag’

Sinds 5 oktober stelt de Bibliotheek in Beilen haar ruimte beschikbaar als trefpunt voor de leden van de Drentse Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag. Zij hebben hier elke donderdag een ontmoetingsruimte en werkplek. De samenwerking heeft als doel om kennis over onbegrepen gedrag te vergroten. Op donderdag 2 november is de Kenniswerkplaats officieel geopend. Wethouder Rieja Raven, van gemeente Midden-Drenthe, was hierbij aanwezig. 

Er is een groot aantal organisaties betrokken bij de Kenniswerkplaats. Samen schreven ze een subsidieaanvraag en zijn ze van start gegaan. Daarbij nodigen ze iedereen in Drenthe, ketenpartners en betrokken burgers, uit om met hen mee te doen. 

Vanuit Espria nemen diverse organisaties enthousiast deel aan deze Kenniswerkplaats, ieder vanuit hun eigen expertise, dit zijn: De Trans, GGZ Drenthe, Icare en Icare thuisbegeleiding. 

De Drentse Kenniswerkplaats Onbegrepen Gedrag ontvangt tot 2027 subsidie om te ontdekken en te leren hoe zo’n samenwerking het beste kan worden vormgegeven. En opgedane kennis en ervaring wordt zowel regionaal als landelijk gedeeld.

Lees het hele artikel op de GGD website