Werkgebied


Espria ontwikkelt een zo compleet mogelijk aanbod van zorg en diensten en biedt dat zoveel mogelijk kleinschalig aan.

De centrale Espria organisatie schept de voorwaarden waaronder de organisaties die daarvan deel uitmaken optimaal kunnen presteren. Hierdoor kunnen we zaken goedkoper, maar vooral ook beter organiseren.

Het kernwerkgebied van Espria is Noordoost, Midden en Noordwest-Nederland. De verschillende organisaties die deel uitmaken van Espria, werken vanuit hun eigen identiteit en hebben in het eigen werkgebied een sterke reputatie.