Samenwerking en expertise


De klant centraal

Binnen én buiten Espria werken we intensief samen aan de kwaliteit van leven van onze klanten. We willen succesvolle vernieuwingen delen met mantelzorgers, gemeenten, corporaties, huisartsen, welzijnsorganisaties en andere zorgaanbieders. Maar ook met belangrijke instanties als zorgverzekeraars en pensioenfondsen. Zij delen onze ambities om een zo goed mogelijk aanbod aan onze klanten kunnen doen. Daarnaast is de verbinding en samenwerking met universiteiten en kennisinstituten belangrijk voor uitwisseling van kennis, het toetsen en onderbouwen van inzichten en voor inspiratie en vernieuwing. De Espria Academy neemt daarbij een belangrijke positie in. Het centrale punt waar onze expertise verder wordt ontwikkeld.

Bundelen en delen van kennis en ervaring maakt de kwaliteit van de zorg die wij bieden steeds beter. De behoeften en wensen van onze klanten staan centraal in ons denken en in ons handelen.

Klokkenluidersregeling

Bij Espria vinden we het belangrijk dat alle (oud)medewerkers zich vrij en veilig voelen om een misstand te melden. In de klokkenluidersregeling staat onder meer beschreven hoe te melden, de mogelijkheden daartoe en de bescherming bij het melden van een misstand.

Klik hier voor de informatiekaart

Klik hier voor de volledige klokkenluidersregeling