Organisatie


Bestuur en toezicht


Raad van Bestuur

De heer J.L. Kauffeld (voorzitter)
De heer drs. A.M. Notermans

Raad van Commissarissen


Voorzitter van de RvC

De heer H.C.P. Noten

Leden van de RvC

De heer H.J.J.M. Berden
De heer J.M.L. van Engelen
Mevrouw B. Fransen
De heer P.A.M. Loven
Mevrouw G.M.C. de Ranitz

Goed bestuur, goed toezicht en adequate verantwoording

Het belang van professioneel bestuur, het toezicht daarop en de verantwoording erover geldt in hoge mate voor de maatschappelijke organisaties die onderdeel zijn van het samenwerkingsverband Espria. Bij de inrichting van het bestuur zijn wettelijke eisen en de branchecodes belangrijke elementen. De Espria statuten en het bestuursreglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Commissarissen zijn hierop gebaseerd.