Jaarverslag

In 2017 zijn we, na de eerdere herijking, enthousiast aan de slag gegaan met de verdere invulling van onze meerjarenstrategie. In de eerste plaats hebben we ons eerder aangekondigde formuleprogramma, omgedoopt naar ‘Merkbaar Beter’, verder ter hand genomen. Formules zijn onze beloftes aan onze cliënten. Met toenemende betrokkenheid van professionals uit de praktijk worden zorgpaden geanalyseerd en zijn voor een aantal onderwerpen de eerste gouden standaarden in beeld gebracht. Voorbeelden hiervan zijn de modules Acute integrale zorg, Wonen bij ons en Behoeftebepaling. Zo is ook van een belangrijk samenwerkingsproject, De Blokken, in beeld gebracht hoe een verdere verbetering van samenwerking op buurt- en wijkniveau kan bijdragen aan het ideaal één klant, één plan, één regisseur. Meer modules worden inmiddels uitgewerkt en uitgewerkte modules worden voor bredere toepassing beschikbaar gemaakt. Een ondersteunende pagina op ons intranet maakt Merkbaar Beter voor een breed publiek binnen Espria toegankelijk.

Download het volledige jaarverslag hier>