Actueel

Actuele berichtgeving van Espria:

4 april 2020  |  Interactieve infographic voor zorgmedewerkers

Corona vraagt erg veel van ons allemaal: medewerkers in zorg, staf en ondersteuning, maar ook cliënten, patiënten en hun naasten. Maar Corona zorgt ook voor verbinding! Zo deelde het Ministerie van Defensie haar flyer met tips en adviezen voor de mentale gezondheid van hun zorgprofessionals. Deze hebben wij vrij vertaald voor alle medewerkers van onze zorgorganisaties en bedrijfsonderdelen. Hiermee hopen wij onze zorgtoppers de juiste handvaten te geven in deze bijzondere tijd. Natuurlijk is de informatie voor hen beschikbaar via ons Vitaliteitsplein op intranet. De interactieve pdf delen we ook graag hier. Er staan praktische tips en adviezen in, inclusief speciale informatie voor leidinggevenden.

1 april 2020 |  Peter van der Noord benoemd tot aspirant lid RvB

De Raad van Bestuur Espria heeft Peter van der Noord (GGZ Drenthe) met ingang van 1 april 2020 aangesteld als aspirant lid Raad van Bestuur. Van der Noord treedt tijdelijk toe tot de Raad van Bestuur als non-statutair bestuurder. De statutaire bestuursstructuur van Espria blijft ongewijzigd. Lees verder

21 januari 2020 | Samenwerking in de regio: Meander en Treant

Zorggroep Meander (onderdeel van Espria) en Treant Zorggroep onderzoeken de mogelijkheden voor samenwerking in de regio Zuidoost-Groningen. Hierover hebben we een intentieverklaring ondertekend. We zien in samenwerking goede kansen om ook in de toekomst goede zorg en werkgelegenheid in deze regio te kunnen blijven behouden. Een van de onderwerpen is of op ziekenhuislocatie Refaja in Stadkanaal de geriatrische revalidatiezorg van beide organisaties kan plaatsvinden. Lees verder

11 dec 2019 | Profiel voorzitter Raad van Commissarissen

In 2020 loopt de tweede benoemingstermijn van Han Noten, onze voorzitter Raad van Commissarissen, af. Daarom gaan we op zoek naar een nieuwe voorzitter RvC. Han Noten is voorzitter van RvC Espria sinds 2012. Belangstellenden kunnen hun interesse kenbaar maken door een korte motivatie (inclusief actueel cv) te sturen aan espria @ vanderkruijs.com. Voor informatie kunnen geïnteresseerden bellen met Eugenie van Leusen van Vanderkruijs Executive Search op 020-7267270. Bekijk hier het profiel. 

1 okt 2019 | Update toetsingsproces voorgenomen toetreding TSN tot Espria

Eind mei hebben we bericht over de voorgenomen toetreding van TSN tot Espria. De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft in juli goedkeuring verleend. Daarna is de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om beoordeling gevraagd. ACM heeft nu de eerste fase van haar onderzoek afgerond. Er wordt nu een tweede onderzoeksfase opgestart, waarvoor ADG Dienstengroep, TSN en Espria een vergunningaanvraag zullen indienen. Voor verpleeghuiszorg en eerstelijnsverblijf ziet de ACM geen bezwaren. Voor de wijkverpleging is in deze tweede fase aanvullend onderzoek nodig. Lees verder

10 sep 2019 | Vacatures

We zoeken twee nieuwe collega's bij Espria: een Programmamanager MVO en een Bestuursondersteuner 

15 aug 2019 | Twee nieuwe leden Raad van Commissarissen.

Per 1 september 2019 treden Jeanine Holscher (Mirage Retail Group) en Marc van den Berg (PGGM) toe tot de Raad van Commissarissen van Espria. Zij volgen Barbara Fransen en Paul Loven op. Lees hier het mediabericht

28 mei 2019 | Voorgenomen toetreding TSN tot Espria.

De Raad van Bestuur van Espria en het Bestuur van ADG dienstengroep hebben het voornemen om TSN als zelfstandige zorgorganisatie onderdeel te laten worden van Espria. TSN behoort nu nog tot de ADG dienstengroep. Espria voegt met TSN een ervaren aanbieder van verpleging en verzorging toe aan haar zorgorganisaties. Deze toetreding geeft Espria en TSN de mogelijkheid om op onderdelen intensiever samen te werken. Lees hier het persbericht over de voorgenomen toetreding

24 mei 2019 | Espria Jaarverslag 2018 gepubliceerd.

Meerwaarde creëren uit samenwerking is de basisfilosofie van Espria. In het jaarverslag 2018 blikken we terug op de invulling van de meerjaren strategie ‘beter door samen’. Dit gebeurt onder andere in de samenwerkingsprogramma’s Merkbaar Beter en Mens en Arbeid. Samenwerken bijvoorbeeld op het gebied van zorgkwaliteit, vitaliteit, minder ziekteverzuim en zorgtechnologie zoals domotica, werkt zo in het voordeel van cliënten én collega’s. Lees hier het Espria Jaarverslag 2018